Zarząd

W skład Zarządu Fundacji Nowej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu wchodzą:

– prof. Bogumiła Jung – Prezes 

– Barbara Kaczmarska-Zeidler – Skarbnik

– Bartosz Lisek – członek Zarządu